Cổng Kết nối USB

 
 

CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Thông số kỹ thuật

Giá bán hiện nay

Cổng Kết nối USB