Ăng ten vây cá mập

 
 

CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Thông số kỹ thuật

Giá bán hiện nay

Ăng ten vây cá mập